Politika privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice danoka.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice danoka.hr. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice danoka.hr.

Danoka d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice danoka.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Danoka d.o.o., SV.Križa 117, Virovitica (u daljnjem tekstu Danoka d.o.o.) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice danoka.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama Danoka Caffe (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Danoka d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@danoka.hr

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici danoka.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Danoka Caffe trgovine i web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Danoka d.o.o., kada i u koje svrhe?

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo:

 

1. prilikom kupovine u danoka.hr trgovini – u svrhu sklapanja kupoprodajnog ugovora i dostave proizvoda

Prilikom kupovine u Danoka Caffe fizičkoj i internetskoj trgovini tražimo od vas određene osobne podatke koje su nužni za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

U svrhu kupnje i dostave proizvoda naručenog putem danoka.hr internetske trgovine potrebno je unijeti vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu)
legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavne službe General Logistics Systems Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu GLS Croatia) s kojima Danoka d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem danoka.hr internetske trgovine
Danoka d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Danoka d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, tvrtke WEB STUDIO d. o. o., koja enkripcijom štiti vaše podatke

 

2. ako nas izravno kontaktirate – u svrhu pružanja informacija i osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva

Podatke prikupljamo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:

putem kontakt obrasca na internetskoj stranici danoka.hr
direktno e-mailom
telefonskim pozivom
uživo u poslovnici tvrtke
Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Ukoliko pojedinac izravno kontaktira tvrtku Danoka d.o.o. na neki od gore navedenih načina time daje i suglasnost tvrtki Danoka d.o.o. da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađuje njihove osobne podatke u svrhu pružanja traženih informacija.

 

3. prilikom registracije kupca na danoka.hr stranici – u svrhu kreiranja korisničkog profila

Prilikom kreiranja korisničkog profila odnosno registracije na Internet stranici danoka.hr, Danoka d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i lozinka.

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu u kojem može samostalno mijenjati unesene osobne podatke te upisati dodatne podatke koji se koriste za dostavu paketa (adresu, poštanski broj, mjesto i broj telefona).

Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

 

4. prilikom prijave na newsletter – u svrhu slanja promotivnih poruka koje sadrže obavijesti o novim proizvodima, akcijama te novim člancima na blogu

Danoka d.o.o. prikuplja e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroničkih poruka koje sadrže obavijesti o novim proizvodima, akcijama te novim člancima na blogu.

 

Na koji način Danoka d.o.o. provodi zaštitu osobnih podataka djece?

Prema članku 8. Uredbe (EU) 2016/679 obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina Danoka d.o.o. može vršiti obradu osobnih podataka djeteta samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Danoka d.o.o. će uložiti razumne napore u provjeru je li privolu u takvim slučajevima dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djeteta mlađeg od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.

 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici danoka.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici danoka.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti e-mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@danoka.hr

 

S kojim primateljima Danoka d.o.o. dijeli osobne podatke?

U zakonski dozvoljenim okvirima i ovisno ovrsti obrade, Vaše podatke dostavljamo sljedećim partnerima:

Dostavne službe, špediteri, poštanske službe
Pružatelji IT usluga u okviru podrške i održavanja softwarea
Pružatelji softwareskih usluga
Pružatelji usluga naplate i banke
Pružatelji usluga osiguranja sigurnosti i održavanja sustava videonadzora
Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Danoka d.o.o. u trenutku plaćanja na Internet stranici danoka.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva WEB STUDIO d.o.o., Rijeka, Ćićarijska 10, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornog partnera tvrtke Danoka d.o.o. i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod WEB STUDIO d.o.o., Rijeka, Ćićarijska 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane WEB STUDIO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod WEB STUDIO d.o.o. brišu se nakon isteka roka propisanog zakonom.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

Danoka d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice danoka.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. Danoka d.o.o. pohranjuje osobne podatke pretplatnika na newsletter na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka povlačenja privole.

 

Prava ispitanika

Vezano za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam sljedeća prava:

Pravo na pristup
Pravo na ispravak
Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Pravo na ograničenje obrade
Pravo na prenosivost podataka
Prava na prigovor

 

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici danoka.hr. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Danoke cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@danoka.hr

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@danoka.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje slanjem e-mail poruke na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@danoka.hr u kojoj zahtijeva da se njegovi osobni podaci izbrišu.

 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

 

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@danoka.hr .

 

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava

Danoka d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka (e-mail info@danoka.hr , telefon 033/ 800-520).

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Svoja prava možete ostvarivati i putem pritužbe nadzornom tijelu u svezi s obradom Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, na čijim stranicama možete pronaći dodatne informacije o načinu kontaktiranja (http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas).

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice danoka.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Danoka d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Danoka d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice danoka.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Danoka d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Danoka d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici danoka.hr. Zato Danoka d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu danoka.hr.

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici danoka.hr.

Nastavak uporabe Internetske stranice danoka.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka.

 

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Samsung Internet (stranica na engleskom jeziku)
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari – iOS / Mac

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama danoka.hr.

Kakve kolačiće koristi danoka.hr i zašto?

Internet stranica danoka.hr koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na danoka.hr.

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. danoka.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje danoka.hr. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Ima li www.danoka.hr kolačiće treće strane?

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Društvene mreže

Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama postavlja kolačiće. Internet stranica danoka.hr koristi osim toga i servis Mailchimp.

Mjerenje posjećenosti

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.

Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema “kolačiće”, to možete učiniti ovdje.

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja “kolačića” za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

https://www.youronlinechoices.eu/